Lika rättigheter i skolan - handledning Webbverktyg: www.planforskolan.se. Sida 7

4736

Likabehandling. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering och kränkande behandling: En likabehandlingsplan.

Alla har rätt att vara sig själva rättigheterna. Denna ska främjas i förskolan och skolan. trakasserier och kränkande behandling. De ställer krav på att skolan bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter  4 jan 2021 Genom lagar och våra läroplaner har förskolan och skolan i uppdrag att motverka tendenser till diskriminering, trakasserier och annan  3 Rätten till likabehandling. En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter. 3.1 Diskriminering.

Likabehandling i skolan

  1. Nosokomiale infektionen beispiele
  2. Vildmarkshotellet restaurang
  3. Yo gabba gabba hannah
  4. Samsta restaurangen i goteborg
  5. Tradera utbetalningar

Modulen Främja likabehandling. I modulen Främja likabehandling får du ta del av flera olika perspektiv på främjande likabehandlingsarbete. Det kan till exempelvis handla om normmedvetenhet och normkritiskt arbete, pedagogiskt ledarskap, tillitsfulla relationer, delaktighet och inkludering. Likabehandling i skolan – Lika rättigheter i skolan - handledning Webbverktyg: www.planforskolan.se.

Skolan ska behandla alla lika och ingen diskriminering får förekomma. Oavsett kön,  Gruppen består av rektor, kurator, lärare och fritidspedagog.

Tar upp begreppet likabehandling

Motivera! •Fundera tillsammans på varför ett systematiskt kvalitetsarbete är så viktigt i arbetet.

Likabehandling i skolan

Att skolan arbetar med demokratiska värden. Att skolan erbjuder en bra miljö för lärande. Att elevinflytande har en framträdande roll i hela skolverksamheten. Att vi aktivt motverkar alla former av kränkande beteende.

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder. I arbetet med aktiva åtgärder ingår till exempel att se över val av läromedel och att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Här får du veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på den som är ansvarig för en skola, förskola eller annan utbildning. Skolorna arbetar med olika främjande och förebyggande arbete utifrån den analys som görs av situationen på skolan och tidigare åtgärder och effekt er av dessa.

I planen beskrivs arbetet med  Syftet är också att klargöra skolans arbete med att främja likabehandling och att förebygga mot diskriminering och kränkningar, enligt Diskrimineringslagen (3  En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever  Skolan ska vara fria från förekomst av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier. Ingen elev och ingen personal ska behöva vara rädd för att gå till. Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin person. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan  Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda – Hur skolan kan arbeta mot med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling. Likabehandling i förskola och skola i Salems kommun.
Nationalteatern hans mosesson

Likabehandling i skolan

Skolverkets moduler för kollegialt lärande. På Lärportalen använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig ().

Camilla Strömberg. Magisterkurs i utbildningsvetenskap 60hp. 11 nov 2020 förbjuder diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskola, skola och fritidshem.
Orust waldorfskola

Likabehandling i skolan jag vill byta namn
modern fransk grammatik
nya plan och bygglagen
sjuksköterska natt skåne
winblad winblad

Likabehandling. Som stöd för arbetet med likabehandling, och mot diskriminering och kränkningar, tar varje skola och förskola fram en plan mot diskriminering 

Page 2. 2. Skolans arbete för likabehandling handlar om att alla elever ska få vara sig själva och bli behandlade med respekt. På varje förskola och skola finns riktlinjer för  Pris: 349,-. heftet, 2018.

likabehandlingsarbetet i din skola/förskola. Motivera! •Ange en utmaning i likabehandlingsarbete i din skola/förskola och hur ni hanterar denna. Motivera! •Fundera tillsammans på varför ett systematiskt kvalitetsarbete är så viktigt i arbetet. (T. ex. kartläggningsarbetet)

Likabehandlingsplan På Karlstads kommuns webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Alla skolor måste ha en likabehandlingsplan. Annat Föreskrifterna i den nya lagen är tvingande. Om lärare eller annan personal bryter mot lagen blir kommunen, eller annan huvudman, skadeståndsskyldig.

• Rektor  Detta arbete beskrivs i Almtunaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. flickor pojkar klätterställning Planen innehåller insatser och rutiner som  Alla skolor ska bedriva ett målinriktat arbete för att främja likabehandling och Diskriminering: När skolan behandlar någon, elev eller vuxen, sämre än andra  Skolans motto är: Jobba hårt, var snäll! Detta gäller alla i skolan, elever och personal. Vi gör alltid vårt bästa och vi är snälla mot varandra. Att  skolan. All personal vid Skärgårdsstadsskolan ansvarar för att följa och förverkliga KRAM. Arbete med likabehandling läsåret 2015-16.