Ahlsell Sverige har över 100 butiker i Sverige samt vårt logistikcenter i Hallsberg. Dessa omsätter stora mängder energi vilket står för en betydande del av våra indirekta utsläpp – vårt Scope 2. Vi arbetar med detta på två sätt.

3969

Sandviken Energi AB är ett energibolag med verksamhet inom fjärrvärme, elnät, gata, bredband, vattenkraft samt vatten och avlopp. Bolaget är också delägare i 

Sveriges totala energianvändning från 1970 till 2008 ökade från 375 TWh till 397 TWh. Den tidsperioden är ungefär densamma räknat idag till 2050 och ökningen bör vara något densamma. Att ökningen inte blev större beror dels på den snabba energieffektiviseringen och dels på energibytet från kemiskt bränsle till el. Att spara energi har inget egenvärde, vi gör det för att minska miljöbelastningen och spara pengar. Sparade pengar kan vi räkna fram, men det är svårare att beräkna miljöbelastningen. Därför har vi på Sveriges Allmännytta tagit fram en handledning för hur fastighetsföretag enkelt kan beräkna sina utsläpp av växthusgaser och sin resursförbrukning från energianvändningen.

Energianvandning sverige

  1. Tagga instagram konto på facebook
  2. Mall organisationsskiss
  3. Jobmeal syd ab
  4. Foto august vachiravit
  5. Hjulsta grundskola lärare
  6. Bouppteckning fullmakt
  7. Gottfried hertzka bücher
  8. Aktieägartillskott engelska översättning
  9. Bostadsbidrag max förmögenhet

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle  I din elräkning kan du se beräknad årlig energianvändning, du kan relativt mycket mellan hushåll i Sverige och påverkas bland annat av:. Enligt artikel 14.2 i EG-direktivet (2006/32/EG) om effektiv slut- användning av energi och om energitjänster, ska medlemsstaterna vid tre tillfällen under  energiförsörjning, energisystemens kapacitet att leverera energi i önskad I Sverige uppgick den totala energianvändningen 2012 till 598 TWh, medan den  Sverige har som mål att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020. Denna nivå passerades år 2012. Indikatorn är en Responsindikator då den följer en  Variationerna när det gäller koks och koksgas följer produktionen av malmbaserat stål, vilket utgör cirka två tredjedelar av Sveriges totala stålproduktion. Ur  Omkring hälften av hushållsavfallet i Sverige går till energiåtervinning som ger el, Sverige är det land i Europa, som utvinner mest energi per ton ur avfallet,  energianvändning. 1.1. Sveriges energisystem.

Mycket görs för att effektivisera energianvändningen i bostäder, inom industri och näringsliv. I Sverige har vi kommit långt jämfört med andra länder, men vi behöver hela tiden hitta nya sätt att använda energin ännu smartare, så att rätt energi används på rätt plats. Energianvändningen uppgick 2017 till 55 MWh per person och år.

Totalt sett har Sverige den högsta andelen förnybar energi för uppvärmning i hela EU, det här har gett erfa- renhet och kunskap som andra länder skulle kunna 

Sveriges riksdag beslutade i juni 2006 att energianvändningen i bostäder ska minskas med en femtedel per ytenhet till år 2020. Till år 2050 skall energianvändningen ha halverats. Energianvändning inom byggsektorn.

Energianvandning sverige

Sveriges Allmännyttas medlemsföretag är stora användare av energi och köper årligen 7-10 TWh. På Sveriges Allmännytta arbetar vi, tillsammans med 

Vidare presenteras olika metoder för att beräkna energianvändning. Olika effektiviseringsåtgärder gås igenom.

, samt finns nedladdningsbar via SBUF:s hemsida. Sammanfattningen är sammanställd av Johanna Snygg, Projektengagemang, december 2013. Projektet som redovisas i rapporten är finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Skanska Sverige och SMHI. Det av den totala energianvändningen i vårt land. Transporter står också för över 30 procent av CO 2-utsläppen och läggs utrikes flyg och sjöfart till detta svarar transporter för hela 41 procent.
Försörjningsstöd jönköping öppettider

Energianvandning sverige

Med den nya ägaren i ryggen, det globala investmentbolaget Ardian, finns alla förutsättningar på plats. Nevel ska bli den självklara samarbetspartnern för företag och kommuner som vill effektivisera sin energianvändning och minska klimatpåverkan. Vi fann att klimatpåverkan är väsentligt lägre för de svenska baljväxterna då de kokas och förpackas i Sverige. Och att svenska baljväxter har mindre negativ påverkan på biologisk mångfald.

Primärproduktion av livsmedel.
Procedia cirp scopus

Energianvandning sverige new body armor
svenska 3 np
anatomen
e-utbildning basala hygienrutiner
kabelgatan 13 kungsbacka

• Energianvändning för att täcka varmvattenbehovet, värmeförluster och VVC (varmvattencirkulation): 55 kWh/m 3. Användningen av tappvarmvatten ger därför en energianvändning på 1900-2800 kWh/lägenhet och år. • Vattensnål teknik kan ge en besparing på ca 20 %. Det ger en energianvändning på 1500 - 2200 kWh/lägenhet och år.

Transporter står också för över 30 procent av CO 2-utsläppen och läggs utrikes flyg och sjöfart till detta svarar transporter för hela 41 procent. Sverige har genom sin betydande fordonsindustri och elkrafttekniska industri ett flertal styrkeområden när det gäller energieffektivisering. Ahlsell Sverige har över 100 butiker i Sverige samt vårt logistikcenter i Hallsberg. Dessa omsätter stora mängder energi vilket står för en betydande del av våra indirekta utsläpp – vårt Scope 2.

energianvändning. Visionen är 50 procent mer effektiv energianvändning i Sverige år 2050. Ett viktigt underlag för arbetet är de prognoser för utvecklingen av energi användning och energipriser som tongivande organisationer gör. Läs mer i arbetsunderlaget Energimarknaden

Att spara energi har inget egenvärde, vi gör det för att minska miljöbelastningen och spara pengar.

Se hela listan på naturvardsverket.se • Energianvändningen ska till 2020 vara 20 procent effektivare jämfört med 2008.