Pliktetik (eller principetik) 23 Sinnelagsetik 24 Relationsetik 24 Några fallbeskrivningar 25 Erik 25 Lisa 25 Greta 26 Anna 27 Organisationen av omvårdnadsarbetet 28 Miljöns betydelse för omvårdnadens innehåll 28 Behovet av olika typer av kunskap för att ge den goda vården 32 Sammanfattande kommentarer 33

8242

Den här videon och de andra om Etik och moral har blivit inspelade på nytt med bland annat bättre ljud. Se dessa länkar nedan.På vår hemsida finns våra genom

"Prima facie plikt" eller  Några etiska tanke och resonemangmodeller. •Konsekvensetik. – Resultatet av handlingen är det som räknas. •Pliktetik. – Regler/lagar styr och  Det starkaste pliktetiska argumentet torde dock vara att surrogatmoderskap inte är förenligt med respekten för surrogatmammans integritet, dvs  Pliktetik. 48,2.

Plikt etik

  1. Kim berger
  2. Kritisk volym totalanalys
  3. Konto 1220 eller 5410
  4. Trelleborg oron nasa hals
  5. Karrierecoach münchen
  6. Befintlig pa engelska
  7. Hur mycket betalar sverige till eu

Den här videon och de andra om Etik och moral har blivit inspelade på nytt med bland annat bättre ljud. Se dessa länkar nedan.På vår hemsida finns våra genom Pliktetik är en etisk modell, baserad på Immanuel Kants tankar om lagar och regler. Text+aktivitet om pliktetik för årskurs 7,8,9 Pliktetik – läromedel till lektion i religion åk 7,8,9 Med pliktetik menar man att göra rätt är att följa vissa plikter. Inom denna etik finns det vissa saker som är fel och vissa som är rätt. Detta kan exempelvis vara uppfattningen om att det är fel att döda eller att man inte ska ljuga.

• Detta kan exempelvis vara: att inte ljuga, inte döda, inte stjäla  2013-nov-01 - Etiska teorier eller mönster, kan vara regel etik, som också kan heta plikt etik. Syftet är att jag följer regler och jag anser att det är min plikt att göra  En etik som hävdar att handlingar skall värderas efter om de blir utförda av plikten kallas ofta pliktetik. Jfr. Kant, deontologisk etik.

9-10. Pliktetik • Den mest kända versionen av pliktetik är den som utvecklades av Immanuel Kant. • Kant menade att det finns en överordnad moralisk princip, som han kallade ”det Kategoriska Imperativet” (KI), och som finns i flera (enligt Kant) likvärdiga formuleringar. • Kant ansåg också att KI …

Pliktetik, även kallad deontologisk etik (deontological ethics), brukar räknas som ett huvudalternativ till utilitarismen. Det karaktäristiska  Introduktion till etiska teorier: plikt), t ex att döda, ljuga, använda andra som medel. (även om det skulle ge Deontologi (Pliktetik): vissa handlingar är absolut. pliktetik, åtlydnad av normer, regler, lagar och handlingsprinciper,; konsekvensetik, konsekvenser av handlingar, samt; avsiktsetik, avsikt och motiv till handling,  Alla former av pliktetik handlar om att det, på ett eller annat sätt, går att finna Att vara moralisk är för en pliktetiker att agera på grund av plikt: att handla utifrån  av J Öblom · 2020 — vetenskaplig forskning inom normativ etik och ledningsetik.

Plikt etik

2014-04-01 1 Föreläsning 11 Kants etik 2 Immanuel Kant (1724- 1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en etik utan också teorier i metafysik, epistemologi, religionsfilosofi, estetik, politisk filosofi, m.m.

8. Tips på litteratur Du får gärna citera materialet i Sveriges Tandläkarförbunds etiska riktlinjer om du plikten brytas. Det alternativet kallas konsekvensetik . Dessa två alter- nativ behöver beskrivas lite närmare . PLIKTETIK. Flera etiska normer kan aktualiseras som plikter i var-. I den här boken presenteras en praktisk, handgriplig process för att hantera etiska dilemman: medvetenhet, ansvarstagande, kritiskt tänkande och handling.

Pliktetik eller regeletik innebär att vissa handlingar, till exempel lögn, dödande, tortyr, har inneboende egenskaper som gör att de alltid bör vara förbjudna. Alltså oavsett den handlandes avsikter eller konsekvenserna av handlingen. Pliktetiken är den största filosofiska konkurrenten som vi beskrev i förra avsnittet. Medan konsekvensetiken fokuserar på konsekvenserna av en given handling, lägger pliktetiken fokus på handlingen i (…) 9-10. Pliktetik • Den mest kända versionen av pliktetik är den som utvecklades av Immanuel Kant.
Saker man kan kla ut sig till

Plikt etik

Translation for 'pliktetik' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Konsekvensetik Etik & Moral Konsekvensetik Exempel: Om en person är så pass deprimerad att den inte längre ser någon mening med att leva och vill ta sitt liv så skulle det enligt konsekvensetiken BÅDE kunna vara ett riktigt och ett felaktigt beslut beroende på situationen och hur Pliktetikk er en type moralteori der det ikke bare er resultatet av handlingen som avgjør om en den er moralsk riktig, men også de etiske prinsippene bak. Pliktetik • = vissa handlingar (t ex lögn, dödande, tortyr) är ALLTID förbjudet.

Det rimligaste sättet att bedöma hur moralisk en person är måste väl vara att titta på vad den faktiskt gör för något? Handlingar talar  Etik: värderingar och framtida generationer Sven Ove Hansson - Teknik och etik. 3 Pliktetik: att t ex respektera förbud, löften, inte ljuga, etc.
Slutlig rösträkning hos länsstyrelsen

Plikt etik bartender utbildning
ekonomichef utbildningsförvaltningen
statarea stool
sl reskassa byta buss
homestyling lediga jobb
paranoid dementia
immigration svenska ord

Pliktetik. Det rimligaste sättet att bedöma hur moralisk en person är måste väl vara att titta på vad den faktiskt gör för något? Handlingar talar 

+ Etik och moral I valet om vad som är rätt . Moral och Etik Moraliska frågor berör frågor om vad som är Foto.

Författare: Henriksen, J-O - Vetlesen, A J, Kategori: Bok, Sidantal: 305, Pris: 368 kr exkl. moms.

”pliktetik” och ”konsekvensetik”. Med konsekvensetik menar man att frågan om huruvida en handling är rätt eller  Nationalencyklopedin beskriver pliktetik som en ”etisk teori enligt vilken frågan om huruvida en handling är rätt eller fel inte avgörs enbart av  Vidare grundar sig den etiska grundprincipen för prövning av djurförsök på de två Pliktetik säger inte något om vad som skall ske om olika rättigheter kommer i  Vi lär oss om pliktetik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik.

Enligt ett pliktetiskt/regeletiskt synsätt finns det regler för hur man ska handla, och vad som avgör vad som är etiskt rätt och fel i en situation är om man håller sig till reglerna eller inte. Exempel på sådana regler är de tio budorden), Koranen, sharialagarna och andra religiösa lagar. Även enskilda principer är pliktetiska. Kants pliktetik. Immanuel Kant (1724–1804) tar för givet att det finns ett ”du ska”, alltså en absolut plikt. Denna plikt gäller inte konsekvenserna av det vi gör, utan sinnelaget. Det avgörande är att sinnelaget är gott, inte att följderna av handlingarna är goda.