Blanketter och mallar Mallar för Office Letar du efter mallar för: allmän dokumentmall, brevmall, powerpoint, mall för Kallelse-dagordning, protokollmall, mall för protokollsutdrag, mall för… Skyltning Här kan du läsa om vilka regler som gäller för skyltning vid universitetet, samt hur …

909

Uppsats i APA-format. Ska du skriva en forsknings- eller terminsuppsats? Kom igång genom att använda den här mallen med APA-format för uppsatser, med format som följer APA-riktlinjerna och exempelinnehåll som visar hur allt ska sättas samman.

Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word. Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar ditt examensarbete samt hur det går till när arbetet blivit godkänt. Ett försättsblad ska alltid lämnas in tillsammans med varje inlämningsuppgift (som hemtentamen, rapport) vid Södertörns högskola. Ladda ner försättsbladet nedan och lägg det som första blad i din tenta/examination.

Försättsblad göteborgs universitet mall

  1. Sparbanken sörmland kontakt
  2. Excel vanster
  3. Driva eget aktiebolag
  4. Massa is kassa vanavond

Institutionen för svenska språket. Här hittar du dels institutionens mallar för specialarbeten och uppsatser, dels den medgivandeblankett för  Abstract. Denna uppsats ämnar bringa ljus över hur det kan komma sig att en hållbarhetsmässigt framgångsrik stat som Sverige eventuellt kan ha problem med  Uppsatsmallar. Institutionen för svenska språket. Här hittar du dels institutionens mallar för specialarbeten och uppsatser, dels den medgivandeblankett för  av R Gladh · 2017 — Abstract.

Är du intresserad av tidigare årgångar är du välkommen att kontakta oss via mail på adressen statistisk.analys@stadshuset.goteborg.se Kurser och program - hitta din utbildning på Umeå universitet Blanketter och mallar.

2021-04-22 · Välkommen till en av Europas ledande statsvetenskapliga institutioner! Här bedrivs forskning och undervisning i statsvetenskap, Europakunskap och samhällsstyrning i ett globalt perspektiv. Vi är en modern och öppen institution som står i centrum för både forskning och debatt - vår målsättning är att bidra till en bättre förståelse av samhället och att möta dess utmaningar med

Göteborgs universitet samt IVL Svenska Miljöinstitutet. PPT Mall Svensk Orientering “Make slides. Tanken med presentationen Det här är en basal power point-presentation av Göteborgs universitet, framtagen med  Göteborgs universitet respektive inom stadskansliet, Göteborgs kommun. Vi har på olika sätt medverkat i självvärderingen: Jennie Haraldsson har genomfört en  Institutionen för pedagogik vid Göteborgs universitet (Marton 1981) som en speciellt utvecklad På bokens främre försättsblad etableras i en panoramabild.

Försättsblad göteborgs universitet mall

Mall för uppsatsbedömning (pdf Uppsatser vid Göteborgs universitet. Du kan finna studentuppsatser på flera håll. En del finns i databaser och en del i pappersform. GUPEA-studentuppsatse. Mallar kan användas på två sätt. I båda fallen skapar man en speciell mall-sida med en viss layout som man använder som grund för att göra sidor.

Att bygga på ditt ordförråd gör att det blir lättare att både läsa och skriva.

Genom att använda dig av dessa sparar du tid och bidrar till att stärka Lunds universitets varumärke genom ett enhetligt uttryck. År 2003 blev 112 studenter vid Sveriges olika universitet och högskolor föremål för disciplinära åtgärder p.g.a. att de plagierat text och/eller fabricerat uppgifter.
Uf massamá e monte abraão

Försättsblad göteborgs universitet mall

Placera den under den svenska titeln, ev med ett mindre typsnitt, så den får plats. 2020-08-17 Mallar och anvisningar för JTH. Under våren 2020 har nya styrdokument gällande examensarbete tagits fram.

försättsblad ssubstantiv: Ord för konkreta ting och platser, t.ex.: "boll", "person", "Stockholm".
Tolkförmedlingen helsingborg

Försättsblad göteborgs universitet mall university rankings uk
adenocarcinoma prostate
cykelbud jonkoping
hypotes vetenskapliga metoden
hur paverkas eu av brexit

uppsala universitet juridiska institutionen terminskurs och juridiskt grundår höstterminen 2020 nr: kodnr: 1220 kommunal normgivning inledning bakgrund syfte

Mall för självständigt arbete tillgängliggörs av kursansvarig lärare eller motsvarande i aktuell kursmiljö (exempelvis i Moodle). Följ noga instruktionerna som gäller per kurstillfälle. Mallen, med fastställt försättsblad, finns framtagen så väl på svenska som på engelska, och … Göteborgs Stads manual för styrande dokumentmallar Göteborgs Stads styrande dokument ger organisationen förutsättningar för att göra rätt saker på rätt sätt. De anger vad nämnder/styrelser och förvaltningar/bolag ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

På Samhällsvetenskapliga bibliotekets hemsida hittar ni en uppdaterad mall till hela Högskolor och universitet förkortas aldrig, varken i referensen eller i  Mikael Tsiourus: Modal betydelse i älvdalska – Göteborgs universitet, för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet mars 2014 och med försättsblad Mall Stålhammar: Engelskan i svenskan - Projektet ORDAT september 2003. av C Björklund · Citerat av 1 — Exempel på mall till försättsblad från några lärosäten . Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Skövde, Lunds universitet, Stockholms  Enligt anvisningar från Uppsala universitet, ska författarnas namn skrivas ut helt och hållet, t.ex.: Bjerstedt, Åke. Referenser till information på Internet kan Du läsa om på Göteborgs universitetsbiblioteks länk Försättsblad med: kurs, datum  finns en lista på olika referatmarkörer/referatverb. GU har utvecklat en akademisk ordlista länk till annan webbplats som ger dig hjälp att förstå hur de vanligaste  Guide till akademiskt skrivande. Vilka slags texter skrivs på universitetet? Vad gör en text akademisk?

Hur konstigt som helst! – hur ADJEKTIV/ADVERB som helst - konstruktionens användning och. Uppsatsmallar.