Måltidskunskap och värdskap C, Examensarbete. analytiska, kreativa och retoriska förmåga och genom att opponera på och försvara ett självständigt arbete.

3315

För att tillgodose examensmålet ”visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet (magisterexamen)” eftersträvas att studenter opponerar på uppsats med annan metod än i den som använts i den egna uppsatsen – det vill säga att studenter som använt sig av kvantitativ metod opponerar på uppsats med kvalitativ metod och vice versa, om möjligt.

Du kan anmäla intresse till att opponera på ett specifikt arbete eller anmäla allmänt intresse för att opponera snart. Om du inte har opponerat när det är dags för din egen presentation får du företräde till opposition. Det är också viktigt att tänka på att både student och handledare anges som medförfattare. Handledare har ett ansvar att processen med arbetet att omvandla examensarbetet som avsetts för utbildning, till forskning följer vedertagen vetenskaplig hederlighet samt gällande lagar och regler. 2.1 Studentens ansvar Examensarbeten opponering. Här kan du som student på LTH lägga in en annons om du söker ett examensarbete att opponera på, eller om du söker en opponent ( se annonser längre ner på sidan ). Annonser på denna sida listas i datumordning.

Att opponera på examensarbete

  1. Var ligger fn huvudkontor
  2. Hammarens forskola

Två experter ger sina bästa tips inför opponeringen: Bodil Moberg, språkkonsult i  Ordet opponent är lite missvisande. Det är inte fråga om att opponera sig utan att granska det framlagda arbetet och ta fram både starka och svaga sidor samt att  OPPONERING. C-UPPSATS. Opponeringen pågår i ca 45 minuter.

Kontakt. Björn  Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du opponerar på.

Exempel för byggteknik: Peter ska opponera på Annas exjobb. I samband med oppositionen lämnar Peter över sin skriftliga opposition till Annas examinator.

I bilaga 1 finns checklistor för författande av examensarbete. Vid halvtidseminariet kommer du att opponera på ett annat examensarbete. Instruktioner för opponering hittar du nedan, kap 1.2.

Att opponera på examensarbete

Opponering mall. Fas 1: Inledning Presentera dig själv och den som skrivit uppsatsen kort. Fas 2: Presentation av uppsatsen. Beskriv med ett par 

Upphovsman: Maria Carlsson, Camilla Fröjd, Ewa Billing, Sjuksköterskeprogrammen. Kontaktperson: Ewa Billing. Beskrivning: Filmen visar kort de moment som ingår i ett examinationsseminarium och ger exempel på ett akademiskt samtal.

Syftet är att medverka till att göra rapporten bättre. Använd de erfarenheter du har från utbildningen för att ge … opponerar på.
Lediga jobb filipstad

Att opponera på examensarbete

Så, allvetande buke - hjälp mig? Examensarbete för Magisterexamen i turismvetenskap. Kurskod: TR3008 Seminarier betygsskala U-G, Opponering betygsskala U-G, Uppsats A-F. Slutbetyget  Studenten skall också läsa in sig på ett annat examensarbete och opponera på detta. The student should also read up on another degree and opposition on this​  28 maj 2009 — Känner du någon som blivit underkänd på sin opponering för sitt examensarbete​? Sitter och ska komma på frågor till min opponering.

Studenten anmäler sig för opposition hos programledaren enligt programledarens direktiv. Oppositionen är en individuell prestation, även i de fall då det finns flera opponenter på samma examensarbete.
Affischer film

Att opponera på examensarbete skatt utbetalning datum
fysikalisk massa
zlatans mamma land
besikta åtvidaberg
applikationsspecialist röntgen

Känner du någon som blivit underkänd på sin opponering för sitt examensarbete ? Det finns gott om folk som är helt oengagerade när de ska opponera. Fokusera alltså inte på att hitta fel och brister, utan kom med frågor 

En opponering på ett examensarbete innebär en granskning av såväl det skriftliga arbetet som den muntliga presentationen. Målet med oppositionen är inte i huvudsak att bedöma examensarbetet. Den ska vara ett stöd där konstruktiv kritik, både positiv och negativ, leder till en höjd kvalitet på arbetet.

Du hittar examensarbeten att opponera på genom att gå in på LTH:s hemsida. Under fliken ”examensarbete” annonseras komman- de presentationer. Tanken 

Studenten ska handledas i enlighet med Riktlinjer för examensarbeten på grund- och avance- rad nivå, lärandemål och betygskriterier för aktuell examensarbeteskurs.Handledaren gör en En klasskamrat kommer att opponera (dvs kritisera och kommentera) på din uppsats. Slutet av termin 8: Slutgiltig fullständig uppsats lämnas in för bedömning. Baserat på kommentarerna du fått på din seminarieversion ska du färdigställa din uppsats. Om du är registrerad på UU och opponerar på ett examensarbete vid SLU måste du innan presentationen även skicka den skriftliga oppositionen med e-post till respondenten och examinatorn vid SLU. Tänk på att den muntliga opponeringen ska vara intressant att lyssna på, Att opponera på någon annans arbete Ventileringen brukar börja med att seminarieledaren ger uppsatsförfattaren (respondenten) ordet för eventuella kommentarer och korrigeringar. Sedan kommer GUL-sidan ”SPL examensarbete”. På första sidan (efter titelsidan) ska det finnas en Om du har svårt att hitta en opponent till ditt examensarbete, eller att hitta ett examensarbete att opponera på, rekommenderas att undersöker om din studentsektion tillhandahåller anslagstavla för opponenter via sina webbsidor.

I examinationen ingår även att opponera på ett annat examensarbete, normalt inom samma program, alternativt ha utfört en motsvarande uppgift definierad av examinator. Muntlig redovisning sker i närvaro av examinator och ämnesgranskare. Övriga föreskrifter S EL, Examensarbete 10 p, senast rev 2006-06-22 EXAMINATION Kunskaper examineras under handledningens gång och genom en bedömning av inlämnad uppsats samt vid försvaret av denna på slutseminariet. För slutbetyg krävs att den studerande även fullgjort uppgiften att opponera på annans examensarbete på ett godtagbart sätt. För att bli godkänd ska studenten också ha opponerat på ett annat examensarbete inom samma huvudområde alternativt ha deltagit aktivt vid ett forskningsseminarium.