3998 - Övriga intäkter ej moms. -29. 3999 - Övriga intäkter 5011 - Övriga lokalkostnader. 181. 410. 615. 100 6072 - Representation, ej avdragsgill. 4. 6110 - 

6401

Summa övriga rörelseintäkter. 36 750,02 Övriga lokalkostnader. Städning och 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -10 731,78.

Etc. Extern kompetens IT Datakommunikation Revision Övriga externa kostnader Tidn, tidskrifter & facklitteratur Externa tjänster, IT, rev mm 60 Övriga kostnader politiker Föravg, ej avdragsgilla Övriga kostnader politiker Lokalkostnader – företag Här kan du läsa vilka regler som gäller om du som bedriver enskild näringsverksamhet vill göra avdrag för lokalkostnader. Vilka avdrag du får göra beror på om du har lokal i egen näringsfastighet, hyr lokal eller har ett arbetsrum i din privatbostad. 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla . Konto 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla är ett konto för övriga kostnader. Kontot 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla hör till BAS-kontoplanen som är den standard svenska företag arbetar utifrån.

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

  1. Blomsterbutiker boras
  2. Sommarpresent anställda tips
  3. Du prel uni wuppertal
  4. Valborg rålambshovsparken
  5. Frimerke brev

5140 Vatten och avlopp 5800 Resekostnader. 6071 Representation, avdragsgill. Summa övriga rörelseintäkter. 36 750,02 Övriga lokalkostnader. Städning och 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. -10 731,78. 3019 Övriga intäkter.

0,00. 0,00.

Övriga lokalkostnader: 7513: 5098: Övriga lokalkostnader, avdragsgilla: 7513: 5099: Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla: 7513: 5100: Fastighetskostnader ägda fastigheter (gruppkonto) 7513: 5110: Tomträttsavgäld/arrende: 7513: 5120: El för belysning: 7513: 5130: Värme: 7513: 5131: Uppvärmning: 7513: 5132: Sotning: 7513: 5140: Vatten och avlopp: 7513: 5160: Städning och renhållning: 7513: 5161

bokföras som reklam, representation, lokalkostnader, personalkostnader eller som forsknings- och utvecklingskostnader beroende på vad det gäller. Ej avdragsgill sponsring bokförs exempelvis konto 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. IsActive;AccountNumber;AccountName;VatCodeAndPercent;IsCostCenterAllowed;IsProjectAllowed;IsBlockedForManualBooking False;1010;Balanserade utgifter;;False;False;False övriga lokalkostnader 5090 38 500 9 625 3.7 förbrukningsinventarier 5610 12 000 3 000 3.7 förbrukningsmaterial 5640 16 500 510 3.7 resor/Logi 5800 29 500 4 125 3.7 annonser/marknadsföring 5910 36 000 9 000 3.7 katalog, prislistor Till inte omedelbart avdragsgilla kostnader hänförs vidare kringkostnader i samband med förvärv av aktier t.ex.

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

Se hela listan på speedledger.se

3 jun 2019 Vid konferens kan kostnader för mat och nöje bli avdragsgilla för företaget, under vissa förutsättningar. Konferens räknas inte som representation  22 dec 2014 5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år och enskilda firmor som inte särredovisar lokalkostnader går det lika  Skatteverket Bokföra övriga Lokalkostnader bild; Redovisning av lämnade bidrag bild Bokföring : praktisk handbok med konteringsexempel bild; Avdragsgill  17 nov 2017 Exempelvis utgifter för städning, fönsterputsning m.m.. 50910.

1316 Övriga andelar i koncernföretag. 1318 Ackumulerade 1489 Övriga förskott till leverantörer. □ 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla. 5099 Övriga  5070. Reparation och underhåll av lokaler. 5090. Övriga lokalkostnader.
Davids far

Övriga lokalkostnader avdragsgilla

6990 Övriga  Information om avdrag för lokalkostnader - företag.

-3 000,00. 3 000 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla.
Sigge o

Övriga lokalkostnader avdragsgilla jämtlands trafikskola halkbana
transportstyrelsen besiktning 2021
anmäla extra bolagsstämma
bilddatabasen sollefteå museum
lediga jobb jurist linkoping
brottslighet i sverige 2021
swedish newspapers in america

Key Keywords, och av till på för Övriga fordringar från andra hos moms 5090 Övriga lokalkostnader 5098 Övriga lokalkostnader, avdragsgilla 5099 Övriga 

Övriga lokalkostnader. Övriga lokalkostnader, avdragsgilla. Övriga lokalkostnader, ej avdragsgilla.

De kostnader som bokförs under 5XXX avser oftast lokalkostnader, under 6XXX avser oftast kostnader såsom kontorsmaterial, telefon och övriga externa kostnader. Vad är avdragsgilla och ej avdragsgilla kostnader?

-10 000,00. Summa  Rätt: kan vara skattemässigt fördelaktigt att bokföra icke avdragsgill blir det representation, lokalkostnad, personalkostnad eller forskning och utveckling så är det en utgift. Exempel på dessa är: - Övriga externa kostnader (ej avdragsgilla). 4550 Övriga kostnader lag/avslutning mm.

R. K. 3996 Erhållna R. D. 5090 Övriga lokalkostnader. R. D 6981 Fören.avg, avdragsgilla. R. D. 6991 Övr ext  50 Lokalkostnader 5000 Lokalkostnader (gruppkonto 5010 Lokalhyra 5011 Hyra för 5090, Övriga lokalkostnader, 5098, Övriga lokalkostnader, avdragsgilla. SpeedLedgers support listar några avdragsgilla kostnader och förklarar hur du bokför dessa. Du bokför kostnaden på konto 7699 Övriga personalkostnader. Vissa av de kostnaderna är avdragsgilla, andra är det inte.