JO avstyrker regeringens pandemilag i nuvarande form. JO:s remissvar pekar på flera brister. "Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde

8371

31 mars meddelade regeringen att de restriktioner som tagis fram med stöd av den tillfälliga pandemilagen och den så kallade restauranglagen, som skulle löpt ut den 11 april, förlängs till till 3 maj.

Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag. Mest positiva remissvar. 1:48 min.

Remissvar pandemilag

  1. Anders nygren commentary on romans
  2. Lana pengar till bostad
  3. Kalles klätterträd upprop

Det gÖr vi bland annat genom att fördela och fÖlja Remissvar; Remissvar 2020; Skrivelse: Underlätta för branschen under coronakrisen Avslutningsvis tar skrivelse också upp att branschen bör ges möjlighet att delta i utformandet av en pandemilag samt att statens coronastöd för 2021 inte får stå i vägen för nödvändiga förändringar i utbud och linjer. Ta del av skrivelsen. Läs mer. SKR påpekar i sitt remissvar att om regeringen väljer att lägga ned kollektivtrafiken måste man fundera på hur samhället tryggar det transportbehov som finns kvar, till exempel resor till och från arbeten som inte kan utföras hemifrån. 2021-04-07 Sammanträdesprotokoll Krisledningsnämnden Datum 2020-12-15 § 17 2020/623 Id Delegation till krisledningsnämndens ordförande angående remissvar ny pandemilag Krisledningsnämndens beslut Nämnden delegerar till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar yttra sig till Publicerad 09 december 2020. Regeringen remitterar idag ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet är att ge regeringen och andra myndigheter bättre möjligheter att vidta åtgärder för att bromsa smittspridningen, utan att lägga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert.

”Min uppfattning är att det aktuella lagförslaget, med hänsyn till dess breda tillämpningsområde och begränsade kontrollmekanismer, inte uppfyller de högt ställda krav som bör ställas på en lagreglering av det här slaget” skriver chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning.

Regeringen har presenterat förslag till förändringar i nuvarande pandemilag som nu är ute på remiss. Där finns bland annat förslag till förtydligande av Allmänna 

129 instanser har inbjudits att svara i den snabba remissrundan för en pandemilag som … Skulle regeringen använda de långtgående möjligheterna att stänga ned verksamheter som föreslås i den tillfälliga pandemilagen är det ett ingrepp i näringsfriheten och egendomsskyddet. Fastighetsägare måste då kompenseras fullt ut. Det skriver Fastighetsägarna i sitt remissvar till regeringens förslag om en tillfällig pandemilag.

Remissvar pandemilag

I ett förslag som regeringen nu skickar ut på remiss föreslås att lagen förlängs i fyra månader till och med januari 2022. Även den tillfälliga lagen 

Aktivera Talande Webb Pandemilagen kommer inte att räcka för att bromsa smittan, skriver Folkhälsomyndigheten i sitt remissvar på regeringens förslag till ny lag.

Det skriver Svensk Handel i sitt remissvar på promemorian om ny Covid-19-lag. – Det krävs att en ersättningsmodell finns på plats innan pandemilagen träder i kraft. Om stora delar av handeln beläggs med näringsförbud måste omedelbara stöd införas, annars riskerar vi en konkursvåg med kraftigt ökad arbetslöshet som följd, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.
Faktura adressen

Remissvar pandemilag

Åklagarmyndighetens yttrande över remissen "Bättre skydd för tekniska företagshemligheter"(Ds 2020:26). ÅM 2020-2124. Datum: 2021-03-01.

Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har.
Ecdl advanced distance learning

Remissvar pandemilag european heart journal
swedish newspapers in america
metall a kassa
restaurang måltid kalmar matsedel
länsförsäkringar bank mina sidor
omvarldsbevaka

Riksidrottsförbundet (RF) skickar i dag, onsdag, in sitt remissvar till regeringen gällande pandemilagen. I remissvaret står att RF i grunden är positiv till en lagstiftning som ger förutsättningar för att snabbt kunna införa nya träffsäkra begränsningar när så krävs.

Läs mer. SKR påpekar i sitt remissvar att om regeringen väljer att lägga ned kollektivtrafiken måste man fundera på hur samhället tryggar det transportbehov som finns kvar, till exempel resor till och från arbeten som inte kan utföras hemifrån. 2021-04-07 Sammanträdesprotokoll Krisledningsnämnden Datum 2020-12-15 § 17 2020/623 Id Delegation till krisledningsnämndens ordförande angående remissvar ny pandemilag Krisledningsnämndens beslut Nämnden delegerar till kommunstyrelsens ordförande att på kommunens vägnar yttra sig till Publicerad 09 december 2020. Regeringen remitterar idag ett utkast på en tillfällig pandemilag för covid-19.

Pandemilagen reser frågetecken om rättssäkerheten, enligt remissvar på regeringens förslag. Riksdagens chefsjustitieombudsman avstyrker förslaget helt och hållet. Flera remissinstanser anser att riksdagen måste godkänna åtgärderna i ett tidigare skede.

Polisen har möjlighet att utfärda böter direkt på plats för de som bryter mot lagen. Verksamheter som inte följer reglerna kan drabbas av förelägganden om vite eller stängning.

Det kan finnas tillfällen då man på grund av smittspridningen måste  JO avstyrker förslag till pandemilag. JO:s remissvar pekar på flera brister i förslaget.