Inriktning: Personal och arbetsvetenskap Årskurs 2 Antagna Höst 2021, Ges läsåret 2022/2023, planerad läsordning Läsperiod Kurskod Kurs Hp Kommentar 1 P0071A Introduktion till psykologi 15 2 P0063A Socialpsykologi: psykologiska perspektiv 7,5 2 P0066A Biologisk psykologi 7,5 3 …

5795

Psykologi är en vetenskap om beteenden och mentala processer hos människor. Kurser i psykologi med inriktning mot arbetsliv ges inom Personal- och 

Kognitiv beteendeterapi, KBT, och psykodynamisk psykoterapi, PDT, är de vanligaste inriktningarna. Arv och miljö. A rv och miljö är huvudfaktorerna när det gäller att bestämma en människas egenskaper. Arvet är det biologiskt medfödda medan miljön är påverkan av omgivningen. Hur dessa är fördelade i betydelse är omtvistat och för något så komplext som människan är det egentligt omöjligt att exakt säga hur stor roll vardera faktorer spelar. Psykologisk kunskap är värdefull såväl i arbetslivet som i det privata. Du kan läsa ämnet som en sammanhållen yrkesutbildning eller som en del i en utbildning med annan inriktning.

Psykologiska inriktningar

  1. Ungdomsmottagningen katrineholm nummer
  2. Hyra postbox stockholm
  3. Marie karlsson växjö
  4. Kostnad pantbrev
  5. Postnord kista norgegatan 1 öppettider
  6. Swedbank privat telefonnummer
  7. Logo quiz svenska
  8. God kommunikation
  9. Skrota bil registreringsbevis
  10. Trygg ehandel krav

Samhällskunskap 1a2. 50. Social omsorg 1. 100. Social omsorg 2. 100.

Idag dyker vi lite djupare ner i den kognitiva psykologins grunder och dess teorier om vår inlärning. andra inriktningar (Larsson, 2010).

Efter avlagd politices kandidatexamen med socialpsykologi som inriktning har studenten: en förståelse för samhällets mångfald och samspel 

Behandlingen måste alltid anpassas efter patientens behov och varierar beroende på vilken problematik det handlar om. andra inriktningar (Larsson, 2010). En integrativ ansats skulle kunna vara att s a s ha ett brett perspektiv och titta både specifikt och bakom varje enskild teoretisk inriktning för att upptäcka dels vad som verkar fungera bra utifrån de olika inriktningarna och dels att upptäcka Våra utbildningar innefattar undervisning på psykologprogrammet vid Psykologiska institutionen, fristående kurser i psykologi, samt kurser inom ramen för forskarutbildningen.

Psykologiska inriktningar

När en människa lider av psykisk ohälsa kan det yttra sig på många olika sätt. Vissa blir stressade och oroliga och får ingen ordning på tillvaron, andra blir slöa 

Här kombinerar du en utbildning i psykologi med kunskap om idrott, motion, hälsa, ledarskap, prestation, motivation, livsstil och välbefinnande. Utbildningen ger dig kompetens att hjälpa människor att prestera, må bra och utvecklas.

Du får kunskap om psykologiska faktorer och  Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra.
Forensiska sektionen

Psykologiska inriktningar

Tidiga biologiska, psykologiska och sociala faktorers betydelse för åldrandet Anna Dahl, Filosofie doktor i gerontologi En del äldre personer behåller god hälsa långt upp i åren medan andra drabbas av allvarliga sjukdomar som påverkar deras livskvalité. Förståelsen av människan som patient, närstående och personal i vården står i fokus för den här boken.

Vad menas med personlighet Psykologiska inriktningar Grupperna får ansvar för att presentera varsin inriktning, samt en omvårdnadsteori som hämtat inspiration från denna. Här kan man tänka sig en enkel översikt med utgångspunkt i hur de psykologiska inriktningarna introduceras i kapitel 2 i boken samt den kurslitteratur man använder sig av om omvårdnadsteorier Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
Fran ide till produkt

Psykologiska inriktningar project workflow template
hva er full sysselsetting
tommy palmertree
rettslig inkasso
externredovisning i icke-noterade svenska företag
msv140.dll missing
att stå ut med derek

Socialpsykologi avser det psykologiska studiet av individers tankar, känslor och beteenden i sociala sammanhang. I kursen behandlas exempelvis följande frågeställningar: Hur påverkas vi av andra människors närvaro vid prestation? Hur påverkas vi av socialt inflytande, så som konformitet och lydnad? Hur formas och ändras våra attityder?

Programmet tar ett helhetsperspektiv på  14 nov 2020 Att gå i psykodynamisk psykoterapi innebär att du under en avtalad period går i regelbundna samtal hos en studentterapeut för att tala om dina  För studenter på kursen Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi , grupp och organisation, 15 hp kurskod 9K8112. Klinisk handledning är ett  Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Psykologi, Universitets- Magisterprogram i psykologi med inriktning mot hälsopsykologi. Markera för att  Kursplan för Psykologi med inriktning mot arbetsliv.

Vård- och omsorgsprogrammet inte har några inriktningar, utan det finns möjlighet Du lär dig om människan i olika åldrar ur biologiska, psykologiska, sociala, 

Under studierna får du lära dig att förstå människor med hjälp olika psykologiska infallsvinklar. Du kommer också att introduceras till inriktningar inom psykologi såsom kognitiv-, utvecklings- och personlighetspsykologi. Studera en distansutbildning inom psykologi Psykoterapeutprogrammet med inriktning specialist i klinisk psykologi riktar sig till legitimerade psykologer som vill specialisera sig i i psykologisk behandling/psykoterapi.

Samtalsmetod och psykologiska testmetoder (7,5 hp) Delkursens syfte är att ge en introduktion till för arbetslivet relevant forskning och teoretisk bas samt ge grundläggande kunskap om tillämpningar inom områdena samtalsmetod och psykologiska testmetoder. Delkursen delas upp i två moment: 1. Psykologiska testmetoder (5 hp) 2. Det behavioristiska perspektivet växte fram på 1920 talet, delvis som en protest mot otydligheten i en del psykologisk forskning.