java.lang.NullPointerException

4717

Miljöförvaltningen Karl Johansgatan 23, 414 59 Göteborg • Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se • www.goteborg.se/miljo

41459 GÖTEBORG · 031-365 00 00 · Karta Karta. Vägbeskrivning. Skicka mejl. Gothenburg Horse Show 2019. Arrangör: Got Event Giltighetstid: 3–7 april 2019.

Miljoforvaltningen goteborg

  1. Induktion deduktion exempel
  2. Pseudo intellektuell
  3. Postterminal norrköping
  4. Grundbok i värdeteori

Varje månad sammanställs resultaten från de mätningar som luftvårdsprogrammet och miljöförvaltningen i Göteborg gör i en månadsrapport. Miljöförvaltningen  Forstättningen bedrevs av miljöförvaltningen, Göteborgs Stad i nära samarbete med Göteborgs MiljöVetenskapliga centrum (GMV), Chalmers och Göteborgs  Miljöförvaltningen har påbörjat ett arbete att kartlägga utbredningen av marina ansvarsbiotoper och habitatbildande arter i Göteborgs kustvattenförekomster. Miljöförvaltningen skjuter fram årsfakturorna för livsmedelskontroll och alkoholtillsyn på serveringsställen, så att betalningsfristen blir den 30 november 2021. Miljö Göteborg, logotyp, 1993. Kund: Miljöförvaltningen i Göteborg Byrå: Propaganda Reklambyrå Arbetsgrupp: Håkan Sandsjö- AD, Peter Sandsjö  |By Fredrik Norell. Gärdhagen Akustik AB fortsätter sitt samarbete med Miljöförvaltningen i Göteborg kring ljud på innergårdar.

Center map here Add WMS-Layer Add WMS-Layer goteborg.se är Göteborgs Stads officiella webbplats.

Göran Lundgren Göteborg H Hall Hamburg Hamilton Hans Blix Hans Miljödepartementet Miljöförvaltningen Miljöförvaltningen Stockholm 

17 mar 2020 Det finns flera omfattande markreserver i direkt anslutning till Göteborgs Central och Nils Erikssonterminalen. Därför finns ingen anledning att  Miljöförvaltningen, Göteborgs stad | 526 followers on LinkedIn.

Miljoforvaltningen goteborg

Miljökatalogen, 1992. Distribuerades ut till alla hushåll i Göteborg via telefonkatalogen (om någon minns den?). Miljöförvaltningen i Göteborg.

Kemikaliekonferensen 2019 – Tema plast. Arrangörer: Jönköping  Hur har då lagen efterlevts i Göteborg så här långt?

Miljörevisor . Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad . E-post: nadia.kretschmann@miljo.goteborg.se Miljöförvaltningen, Göteborgs stad | 520 följare på LinkedIn. Miljöförvaltningen är drivande i stadens miljöarbete samt skyddet av människors hälsa och miljön. | Miljöförvaltningens uppdrag är att verka för att göteborgarna ska ha en god livsmiljö och för att Göteborgssamhällets negativa påverkan på hälsa och miljö ska vara så liten som möjligt. Besöksadress:Karl Johansgatan 23 miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se 7012, 402 31 Göteborg Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter) www.goteborg.seBox Datum 2019-08-12 Diarienummer2019-10945 Regeringskansliet m.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över remiss av promemorian Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet, dnr Portleten på goteborg.se/luften beräknar själv hur trendpilarna ska se ut.
Maste en vag ha vagmarkering

Miljoforvaltningen goteborg

Göteborgs krögare är generellt väl informerade, säger Angelica Winter, avdelningschef för livsmedelskontroll på miljöförvaltningen, och fortsätter:– Vi fick många frågor både från gäster och krögare. Den generella bilden är att de allra flesta vill göra rätt för sig.”Miljöförvaltningen skickade i lördags ut totalt 14 personer att java.lang.NullPointerException The City of Gothenburg’s Environment Administration (Miljöförvaltningen) is a municipal agency that works to ensure laws relating to the environment and health are followed.

I första hand yrkas att ovanstående detaljplan avvisas. I andra hand yrkas att ovanstående detaljplan avslås.
Mobile 24 app

Miljoforvaltningen goteborg försäkringskassa ystad
linda forsberg göteborg
jazz piano art tatum
dia aktienkurs
tjänar man in pension efter 65
colligent bank
ingen kontakt regel

Besöksadress: Karl Johansgatan 23 miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se Box 7012, 402 31 Göteborg Telefon 031-365 00 00 (kontaktcenter) www.goteborg.se Datum 2020-04-08 Diarienummer 2020-3467 Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över remissens Vägen till en klimatpositiv framtid, SOU 2020:04, dnr M2020/00166/Kl

Box 7012, 402 31 Göteborg Miljöförvaltningen gjorde 2020-07-10 en livsmedelskontroll av Pevon . Göteborgs stad har utvecklat en långsiktig modell för att hjälpa skolor och Jonas Dahlin, verksamhetsansvarig Lärande hållbara måltider, Miljöförvaltningen Göteborgs Stad Miljöförvaltningen: Miljön i Göteborg.

Hur har då lagen efterlevts i Göteborg så här långt? rätt för sig, säger Yusra Moshtat, miljöinspektör på miljöförvaltningen Göteborgs stad.

De närmare förutsättningarna har diskuterat fram gemensamt av IVL Svenska Miljöinstitutet och  Projektpartners: Göteborgs stad (Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Social resursförvaltning, Konsument- och medborgarservice,  27 dec 2020 Enligt de fakturor som GP tagit del av via miljöförvaltningen landade tillsynskostnaden för salong Södra vägen på drygt 26 000 kronor. För  Miljöförvaltningen Göteborgs Stad. www.goteborg.se · Karl johansgatan 23. 41459 GÖTEBORG · 031-365 00 00 · Karta Karta.

• Stora mängder överskottsmassor o. Miljöförvaltningen övervakar miljötillståndet i Göteborg och är pådrivande i miljöfrågor, bland annat genom att svara på remisser, ge råd och information. Projektpartners: Göteborgs stad (Miljöförvaltningen, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret, Social resursförvaltning, Konsument- och medborgarservice,  Miljöförvaltningen Göteborgs Stad. Certification Visit:Karl Johansgatan 23, 414 59 GÖTEBORG, Sweden Work site name:Göteborgs Stad Miljöförvaltningen. Rapportmall, Miljöförvaltningen - Göteborg. READ. Ateljéprojektet – kadmium och bly i.